Zakład Mechaniki Technicznej

Kierownik
dr hab. inż. Roman STAROSTA

Kontakt
ul. Jana Pawła II 24
60-965 Poznań
tel. +48 61 665 2021
WWW: http://tm.am.put.poznan.pl

 

Działalność naukowo-badawcza

 • Nowoczesne ujęcie zagadnień transportu ciepła
 • Zastosowanie sieci neuronowych oraz algorytmów genetycznych w mechanice
 • Nowoczesne metody obliczeniowe w nieliniowych zagadnieniach mechaniki
 • Komputerowe modelowanie i symulacje dynamiki płynów
 • Zagadnienia odwrotne w mechanice płynów i wymianie ciepła
 • Analiza i symulacja komputerowa układów chaotycznych
 • Termodynamiczne modelowanie procesów fizycznych
 • Mechanika ośrodków niejednorodnych i anizotropowych
 • Nowoczesne metody badawcze zagadnień optymalnej syntezy mechanizmów
 • Badania materiałów o właściwościach negatywnych, anomalnych oraz auksetyków
 • Modelowanie oraz analiza właściwości materiałów i konstrukcji
 • Biomechanika narządów ruchu
 • Mechaniczne aspekty funkcjonowania, zwyrodnienia i leczenia kręgosłupa
 • Dynamika układów wieloczłonowych
 • Metody przedziałowe w zagadnieniach mechaniki
 • Mechanika półprzewodników i nadprzewodników
 • Zjawiska mechaniczne z udziałem efektów elektromagnetycznych

Zobacz również: Oferta współpracy Zakładu Mechaniki Technicznej