Zakład Inżynierii Wirtualnej

Kierownik
prof. dr hab. inż. Michał NOWAK

Kontakt
ul. Jana Pawła II 24
60-965 Poznań
tel. +48 61 665 2041
WWW: http://ve.am.put.poznan.pl

 

Działalność naukowo-badawcza

  • Symulacje przepływowe CFD, w tym w zakresie aerodynamiki oraz HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), z użyciem oprogramowania komercyjnego oraz rozwijanego we własnym zakresie
  • Obliczenia wielkoskalowe
  • Budowa modeli CAD i MES na podstawie dokumentacji i danych z pomiarów
  • Optymalizacja topologiczna (w tym dla zmiennego stanu obciążenia), analizy wytrzymałościowe MES, analizy modalne; z użyciem oprogramowania komercyjnego oraz rozwijanego we własnym zakresie
  • Automatyczna generacja siatek obliczeniowych o wielkiej liczbie stopni swobody, na podstawie modeli CAD i obrazowania np. CT/ MRI (zastosowanie: analizy materiałowe, inicjacja i propagacja pęknięć)
  • Budowa modeli niskowymiarowych, analiza układów dynamicznych
  • Budowa modeli na potrzeby sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, zastosowania uczenia maszynowego w inżynierii mechanicznej
  • Wizualizacja danych naukowych