Współpraca z przemysłem

Instytut Mechaniki Stosowanej realizuje zlecenia z przemysłu