VIBSYS 2020

60 lat Sympozjum –  “Vibrations in Physical Systems”

W dniach 14-16 października 2020 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się 29 edycja Sympozjum „Vibrations in Physical Systems” VIBSYS’2020, zorganizowana przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytut Mechaniki Stosowanej PP, przy wsparciu Rektora Politechniki Poznańskiej i Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Sympozjum jest wydarzeniem cyklicznym o 60 letniej tradycji, odbywającym się co 2 lata. Pierwsza konferencja, z inicjatywy profesora Edmunda Karaśkiewicza, odbyła się w kwietniu 1960r w salach Politechniki przy ulicy Strzeleckiej pod nazwą „Drgania Nieliniowe w Układach Mechanicznych”. Tematyka konferencji była zbieżna z intensywnym rozwojem badań teoretycznych i eksperymentalnych w dziedzinie drgań nieliniowych a w tym teorii bifurkacji, chaosu, katastrof itp., zagadnień o dużym znaczeniu technicznym i poznawczym. Z czasem poszerzono tematykę konferencji nadając jej nazwę „Drgania w układach fizycznych”. Pierwsze konferencje odbywały się na Politechnice przy ulicy Strzeleckiej, a później  przy ulicy Piotrowo 3, w nowym gmachu Wydziału Budowy Maszyn. Od 1976 roku obrady przeniesiono do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego PGR w Błażejewku koło Kórnika, a od 2006 do 2018 roku miejscem konferencji był Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IM PAN w Będlewie.

Sympozjum wpisało się na stałe do polskiego kalendarza wydarzeń naukowych. Do dziś gromadzi naukowców zajmujących się dziedzinami nauki, w których istotną rolę odgrywają problemy związane z drganiami mechanicznymi. W zakres tematyczny wchodzi m.in. dynamika maszyn, wibroakustyka, fale w ciałach stałych i płynach, zagadnienia stateczności i sterowania a także biomechanika. Skupia mechaników, matematyków, inżynierów konstruktorów i technologów oraz fizyków, wokół najnowszych osiągnięć nauk podstawowych i stosowanych stwarzając dobre warunki do wymiany doświadczeń.

Tegoroczna edycja była inna niż poprzednie z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z wirusem SARS-CoV-2. Obrady odbywały się w formacie hybrydowym tzn. część referatów była prezentowana na sali w Centrum Wykładowym PP a część zdalnie przy pomocy internetowego systemu do wideokonferencji ZOOM. Wszystkie referaty, oraz dyskusje były dostępne zarówno dla tych którzy byli na miejscu w sali obrad oraz dla uczestniczących zdalnie. Obsługę techniczną zapewniła studencka telewizja internetowa „SpacjaTV”, której operatorzy nadali wydarzeniu profesjonalny charakter. Forma konferencji okazała się dobrym pomysłem, na co wskazują liczne komentarze uczestników.

Na konferencji przedstawiono 60 prac w tym 4 referaty plenarne. Wydarzenie uzyskało wsparcie finansowe ze środków MNiSW oraz od firmy EC Test Systems.

Roman Starosta