VIBDIAG

VibDiag jest konferencją organizowaną przez Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej oraz Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą wibroakustykę i diagnostykę wibroakustyczną maszyn, urządzeń, konstrukcji, środków transportu oraz wibroakustykę środowiska naturalnego i środowiska pracy.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć, wyników badań przez uczestników.

Relacja z ostatniej konferencji (24.11.2021)
Strona konferencji
Komunikat I