Prof. dr hab. Bogdan MARUSZEWSKI (1948-2017)

Wspomnienie o Profesorze Bogdanie Maruszewskim