Kierownictwo

dr hab. inż. Paweł JASION
dyrektor
tel. +48 61 665 2175
pokój MC404

dr hab. inż. Witold STANKIEWICZ
zastępca dyrektora ds. nauki
tel. +48 61 665 2167
pokój MC 413

dr inż. Jakub GRABSKI
zastępca dyrektora ds. dydaktyki
tel. +48 61 665 2321
pokój MC439

 

SEKRETARIAT

Paulina FOPP
specjalista ds. administracyjnych i finansowych
tel. + 48 61 665 2301
pokój MC425

mgr Magdalena MOWLIK
specjalista ds. administracyjnych
tel. +48 61 665 3113
pokój MC414

 

Dane kontaktowe pod adresem: https://info.put.poznan.pl/informator