Oferta współpracy

Zakład Mechaniki Technicznej

b-1

 • Obliczenia inżynierskie oraz naukowe w zakresie działalności naukowo-badawczej ZMT
 • Bezinwazyjne badanie aktywności wybranych partii mięśni (EMG NORAXON)
 • Pomiary biomechaniczne przy pomocy platform dynamometrycznych AMTI BP400600 (m.in. badanie chodu, biegu, wyskoków itp.)
 • Badanie parametrów kinematycznych dowolnego ruchu (system BTS SMART-DX); jednoczesny, zsynchronizowany pomiar położenia, sił i momentów z platform dynamometrycznych oraz czujników sygnału EMG

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

b-2

 • Zastosowanie nowoczesnych analitycznych, numerycznych oraz doświadczalnych metod badawczych w zakresie wytrzymałości i stateczności materiałów oraz wytrzymałości, stateczności i optymalizacji konstrukcji
 • Zaawansowane badania numeryczne z zastosowaniem m.in. metody elementów skończonych, z wykorzystaniem systemów SolidWorks oraz ANSYS
 • Badania materiałowe oraz statyczne i zmęczeniowe badania konstrukcji lub ich części
 • Badania teoretyczne i doświadczalne w zakresie wytrzymałości i stateczności belek cienkościennych, powłok oraz konstrukcji wielowarstwowych
 • Badania tensometryczne konstrukcji

Zakład Wibroakustyki i Diagnostyki Systemów

 • Pomiary i analizy drganiowe oraz akustyczne na stanowiskach pracy w zakładach przemysłowych,
 • Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń w celu ustalenia źródeł drgań i hałasu
 • Opracowania systemów redukcji drgań i hałasu w zakładach przemysłowych i środowisku dla konkretnych maszyn i urządzeń
 • Opracowania systemów diagnostycznych uszkodzeniowo-zorientowanych maszyn i urządzeń przemysłowych oraz procesów produkcyjnych
 • Opracowania optymalizacji energetycznej konstrukcji maszyn i urządzeń na etapie ich projektowania w celu wspomagania konstruktora w podejmowaniu decyzji konstrukcyjnych
 • Opracowanie nowej generacji drganiowo i energetycznie ergonomicznych zmechanizowanych narzędzi ręcznych o różnych napędach: pneumatycznym, elektrycznym, hydraulicznym i silnikiem spalinowym
 • Wdrożenie do produkcji drganiowo i energetycznie bezpiecznych oraz ergonomicznych młotków pneumatycznych do mechanizacji prac w zakładach przemysłowych, budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i budowie dróg i mostów
 • Prace badawczo-rozwojowe w celu wdrożenia wyników badań naukowych już zakończonych i współpracy przy wykonaniu wizualizatorów potwierdzających poprawność metod i rozwiązań konstrukcyjnych innowacyjnych zmechanizowanych narzędzi ręcznych
 • Opracowanie ekspertyz drganiowych i akustycznych nowych projektów wdrożeniowych przygotowywanych do wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich