News

Doktor habilitowany w dyscyplinie inżynieria biomedyczna

Jak poinformował przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, pracownik Zakładu Inżynierii Wirtualnej IMS WIM, dr inż. Michał Rychlik uzyskał

Stypendia Ministra dla młodych naukowców IMS

Miło nam poinformować, że dwoje naszych młodych pracowników: dr inż. Jakub K. Grabski z Zakładu Mechaniki Technicznej oraz dr inż. Mikołaj J. Smyczyński z Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji otrzymali stypendium MNiSW.

IMS w walce z COVID-19

Informujemy, że nasz Instytut włączył się do walki z COVID-19. Od początku kwietnia 2020 roku 34 komputery Instytutu Mechaniki Stosowanej biorą udział w pracach na wynalezieniem stosownych białek, które pomogą w walce z COVID-19. Obliczenia odbywają się w ramach projektu Rosetta@home.

XXVIII Sympozjum “Drgania w układach fizycznych”

W dniach 15-17 maja 2018 r. w Będlewie koło Poznania odbyła się kolejna edycja Symposium on Vibrations in Physical Systems (VIBSYS 2018), zorganizowana przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytut Mechaniki Stosowanej PP.

Jubileusze

W dniu 22 września 2017 roku pracownicy Instytutu Mechaniki Stosowanej uczestniczyli w uroczystym seminarium, na którym obchodzili jubileusz 70-lecia prof. dr. hab. inż. Mariana Ostwalda oraz jubileusz
dr. hab. inż. Mariana Dobrego związany z zakończeniem pracy etatowej na Politechnice Poznańskiej.

XXVII Sympozjum “Drgania w układach fizycznych”

W dniach 9-13 maja 2016 r. w Będlewie k. Poznania odbyło się XXVII Sympozjum “Drgania w układach fizycznych”. Współorganizatorami konferencji jest Instytut Mechaniki Stosowanej oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Poznaniu.

Jubileusz

W dniu 5 lutego 2016 roku pracownicy instytutu świętowali Jubileusz 45-lecia, a także Jubileusze 70-lecia urodzin Profesora Jana Kołodzieja oraz Profesora Krzysztofa Magnuckiego. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prorektor ds. współpracy z gospodarką – prof. dr hab. inż. Jan Żurek, dziekan WBMiZ – dr hab. inż. Olaf Ciszak, prodziekani, kierownicy jednostek wydziałowych oraz byli i obecni pracownicy.

0 komentarzy