Nauka

b-0

Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna. Do podstawowej tematyki badawczej związanej z kształceniem własnej kadry naukowej (przygotowywane prace doktorskie i habilitacyjne) można zaliczyć:

 • Efekty niemechaniczne w dynamice ośrodków ciągłych
 • Nowoczesne zagadnienia mechaniki płynów nienewtonowskich
 • Stateczność i optymalizacja cienkościennych konstrukcji powłokowych jedno- i wielowarstwowych
 • Zastosowanie technologii informatycznych i danych eksperymentalnych w wibroakustyce systemów biomechanicznych

W instytucie rozwijane są takie specjalności naukowe, jak:

 • Metody komputerowe w mechanice
 • Termosprężystość i naprężenia termiczne
 • Mechanika płynów
 • Teoria przewodnictwa ciepła
 • Teoria pól połączonych
 • Mechanika auksetyków
 • Dynamika nieliniowa
 • Teoria mechanizmów
 • Arytmetyka interwałowa
 • Biomechanika
 • Stateczność konstrukcji powłokowych w zakresie sprężysto-plastycznym
 • Optymalizacja konstrukcji cienkościennych, kompozytowych i wielowarstwowych
 • Wytrzymałość i stateczność cienkościennych konstrukcji prętowych, płytowych i powłokowych
 • Komputerowe metody analizy konstrukcji
 • Modelowanie i badanie właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych
 • Konstrukcje z materiałów porowatych
 • Wielosymptomowa diagnostyka wibroakustyczna systemów
 • Diagnostyka procesów technologicznych z zastosowaniem emisji akustycznej
 • Dynamika maszyn i strukturalny przepływ energii w systemach mechanicznych i biomechanicznych
 • Ochrona człowieka i środowiska przed drganiami i hałasem
 • Minimalizacja drgań maszyn, urządzeń i systemów
 • Symulacje wibroakustyczne
 • Monitoring wibroakustyczny

Zobacz również: tematyka działalności naukowo-badawczej zakładów ZIW, ZMT, ZWiDS, ZWMiK