Doktor habilitowany w dyscyplinie inżynieria biomedyczna

Jak poinformował przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, pracownik Zakładu Inżynierii Wirtualnej IMS WIM, dr inż. Michał Rychlik uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna. Procedura habilitacyjna prowadzona była na Politechnice Śląskiej.

W imieniu dyrekcji oraz pracowników instytutu serdecznie gratulujemy doktorowi Michałowi Rychlikowi. Doktor Rychlik prowadzi badania m.in. w zakresie wykorzystania metod obrazowania, tomografii komputerowej oraz wirtualnej symulacji komputerowej w inżynierii biomedycznej.

Informacje z bazy Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25638625300