XXVIII Sympozjum „Drgania w układach fizycznych”

W dniach 15-17 maja 2018 r. w Będlewie koło Poznania odbyła się kolejna edycja Symposium on Vibrations in Physical Systems (VIBSYS 2018), zorganizowana przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytut Mechaniki Stosowanej PP.

Sympozjum jest cyklicznym wydarzeniem naukowym o długiej, ponad półwiecznej tradycji. Gromadzi naukowców zajmujących się dziedzinami nauki, w których istotną rolę odgrywają problemy związane z drganiami mechanicznymi. W zakres tematyczny wchodzi m.in. dynamika maszyn, wibroakustyka, fale w ciałach stałych i płynach, zagadnienia stateczności i sterowania, a także biomechanika. Skupia mechaników, matematyków, inżynierów konstruktorów i technologów oraz fizyków, wokół najnowszych osiągnięć nauk podstawowych i stosowanych stwarzając dobre warunki do wymiany doświadczeń.

Pierwsza konferencja z tego cyklu, o nazwie „Drgania liniowe i nieliniowe”, odbyła się w Poznaniu w kwietniu 1960 roku. Miejscem kolejnych edycji był ośrodek w Błażejewku koło Kórnika, a ostatnio Ośrodek Konferencyjny Instytutu Matematyki PAN w Będlewie. Idea cyklicznie organizowanych konferencji była zainicjowana przez prof. Karaśkiewicza i kontynuowana przez wiele kolejnych lat pod przewodnictwem prof. Czesława Cempla i prof. Jarosława Stefaniaka. Po nich przewodniczenie Sympozjum obejmowali kolejno prof. Jan A. Kołodziej, prof. Marian Ostwald, dr hab. Tomasz Stręk,  prof. Bogdan T. Maruszewski, dr hab. Marian Dobry oraz dr hab. Roman Starosta. Sympozjum wpisało się na stałe do polskiego kalendarza wydarzeń naukowych.

Tegoroczna edycja była nieco mniej liczna niż w minionych latach. Wynikało to w dużej mierze z problemami finansowymi, z którymi borykają się ośrodki naukowe w Polsce. W ramach Sympozjum wygłoszono 25 referatów, w tym 4 referaty plenarne, oraz przedstawiono 11 prac w formie posterów. Nadesłane prace po akceptacji przez Komitet Naukowy zostały opublikowane w XXIX tomie periodyku „Vibrations in Physical Systems”, który znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych i jest indeksowany w bazie Scopus. Czasopismo jest w pełni dostępne na stronie internetowej

http://vibsys.put.poznan.pl/journal/

Uczestnicy mieli też możliwość zapoznania się z bogatą ofertą produktów prezentowanych na stanowiskach naszych sponsorów, którymi były firmy GUNT, Svantek oraz EC Test Systems.

Szczególnie uroczysty charakter miała sesja poświęcona pamięci prof. Bogdana Maruszewskiego, w której wzięli udział przedstawiciele Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania PP. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. prof. Jan Żurek prorektor PP, dr hab. Olaf Ciszak dziekan WBMiZ, prof. Krzysztof Wojciechowski z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN oraz małżonka profesora Maruszewskiego, Pani Iwona Wegner-Maruszewska.

Wspomnienie o Profesorze Bogdanie Maruszewskim