Użytkowanie mienia poza terenem Uczelni – wygasłe rewersy

W związku z obowiązującym Regulaminem odpowiedzialności za mienie Politechniki Poznańskiej (Zarządzenie Nr 12 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 czerwca 2016 r.) wszystkie osoby, tj. pracownicy, zleceniobiorcy (prace zlecone na umowę zlecenie/dzieło) oraz doktoranci, którzy chcą korzystać z mienia PP poza terenem Uczelni, muszą wystąpić o jego powierzenie.

Jest to odpowiednik wygasłych rewersów. W związku z prośbami przygotowałem – możliwy do wykorzystania – szablon wniosku o powierzenie mienia:

Wniosek o powierzenie mienia

Jednocześnie informuję, że pozostałe środki użytkowane przez Państwa zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym, jak tylko ustalony zostanie stan obecny środków i ich użytkowników.

Tomasz Stręk, Dyrektor IMS