Wydarzenia

XXVIII Sympozjum „Drgania w układach fizycznych”

W dniach 15-17 maja 2018 r. w Będlewie koło Poznania odbyła się kolejna edycja Symposium on Vibrations in Physical Systems (VIBSYS 2018), zorganizowana przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytut Mechaniki Stosowanej PP.

0 komentarzy

Jubileusze

W dniu 22 września 2017 roku pracownicy Instytutu Mechaniki Stosowanej uczestniczyli w uroczystym seminarium, na którym obchodzili jubileusz 70-lecia prof. dr. hab. inż. Mariana Ostwalda oraz jubileusz
dr. hab. inż. Mariana Dobrego związany z zakończeniem pracy etatowej na Politechnice Poznańskiej.

0 komentarzy

XXVII Sympozjum „Drgania w układach fizycznych”

W dniach 9-13 maja 2016 r. w Będlewie k. Poznania odbyło się XXVII Sympozjum „Drgania w układach fizycznych”. Współorganizatorami konferencji jest Instytut Mechaniki Stosowanej oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Poznaniu.

0 komentarzy

Jubileusz

W dniu 5 lutego 2016 roku pracownicy instytutu świętowali Jubileusz 45-lecia, a także Jubileusze 70-lecia urodzin Profesora Jana Kołodzieja oraz Profesora Krzysztofa Magnuckiego. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prorektor ds. współpracy z gospodarką – prof. dr hab. inż. Jan Żurek, dziekan WBMiZ – dr hab. inż. Olaf Ciszak, prodziekani, kierownicy jednostek wydziałowych oraz byli i obecni pracownicy.

0 komentarzy