Wydarzenia

XXVII Sympozjum „Drgania w układach fizycznych”

W dniach 9-13 maja 2016 r. w Będlewie k. Poznania odbyło się XXVII Sympozjum „Drgania w układach fizycznych”. Współorganizatorami konferencji jest Instytut Mechaniki Stosowanej oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Poznaniu.

0 komentarzy

Jubileusz

W dniu 5 lutego 2016 roku pracownicy instytutu świętowali Jubileusz 45-lecia, a także Jubileusze 70-lecia urodzin Profesora Jana Kołodzieja oraz Profesora Krzysztofa Magnuckiego. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prorektor ds. współpracy z gospodarką – prof. dr hab. inż. Jan Żurek, dziekan WBMiZ – dr hab. inż. Olaf Ciszak, prodziekani, kierownicy jednostek wydziałowych oraz byli i obecni pracownicy.

0 komentarzy