Kierownictwo

Dyrektor
dr hab. Tomasz STRĘK, prof. nadzw. PP
tel. +48 61 665 2339

Zastępca Dyrektora
dr inż. Hubert JOPEK
tel. +48 61 665 2302

 

Dane kontaktowe pod adresem: https://info.put.poznan.pl/informator