Strefa pracownika

Użytkowanie mienia poza terenem Uczelni – wygasłe rewersy

Wzór wniosku o powierzenie mienia użytkowanego poza terenem Uczelni – odpowiednik wygasłych rewersów.

0 komentarzy

Likwidacja biblioteki wydziałowej

W związku z likwidacją biblioteki wydziałowej, do Biblioteki Głównej PP wysłany został wykaz książek, które pracownicy naszego instytutu chcą nadal wypożyczać po zmianie ich lokalizacji.

0 komentarzy

Dydaktyka – przydatne pliki

Aktualne informacje dot. pracy dydaktycznej realizowanej w IMS (2016/2017): plany zajęć, tematyka prac dyplomowych.

0 komentarzy

Aktualizacja baz bibliograficznych PP

Przypominamy, że raz na kwartał (do: 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia) mija termin aktualizowania informacji o publikacjach indeksowanych w bazie Web of Science (WoS) na profilu Researcher ID przez Pracowników oraz Doktorantów PP.

0 komentarzy