Strefa pracownika

Oklejanie środków trwałych w IMS

W dniach od 5 kwietnia br. odbywać się będzie oklejanie środków trwałych w IMS przez osoby z Działu Mienia. Oznaczeniu kodem kreskowym podlega każdy środek trwały, wyposażenie, aparatura lub oprogramowanie. Również te użytkowane poza uczelnią.

0 komentarzy

Dydaktyka – przydatne pliki

Aktualne informacje dot. pracy dydaktycznej realizowanej w IMS (2018/19): plany zajęć, tematyka prac dyplomowych, rezerwacja sal w sesji egzaminacyjnej.

0 komentarzy

Użytkowanie mienia poza terenem Uczelni – wygasłe rewersy

Wzór wniosku o powierzenie mienia użytkowanego poza terenem Uczelni – odpowiednik wygasłych rewersów.

0 komentarzy

Likwidacja biblioteki wydziałowej

W związku z likwidacją biblioteki wydziałowej, do Biblioteki Głównej PP wysłany został wykaz książek, które pracownicy naszego instytutu chcą nadal wypożyczać po zmianie ich lokalizacji.

0 komentarzy

Aktualizacja baz bibliograficznych PP

Przypominamy, że raz na kwartał (do: 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia) mija termin aktualizowania informacji o publikacjach indeksowanych w bazie Web of Science (WoS) na profilu Researcher ID przez Pracowników oraz Doktorantów PP.

0 komentarzy