Dydaktyka

d-1

Pracownicy instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne z szerokiej gamy przedmiotów podstawowych i specjalistycznych. Zajęcia te realizowane są na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania, jak również na innych wydziałach Politechniki Poznańskiej (m.in. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Elektryczny, Wydział Fizyki Technicznej), głównie na następujących kierunkach studiów:

  • mechanika i budowa maszyn
  • mechatronika
  • inżynieria biomedyczna
  • inżynieria materiałowa
  • edukacja techniczno-informatyczna
  • elektrotechnika
  • automatyka i robotyka

Ponadto nauczyciele akademiccy sprawują opiekę naukową nad pracami dyplomowymi, tj. inżynierskimi i magisterskimi, których tematyka związana jest z profilem działalności instytutu.

Tematyka prac dyplomowych IMS