Stypendia Ministra dla młodych naukowców IMS

Miło nam poinformować, że dwoje naszych młodych pracowników: dr inż. Jakub K. Grabski z Zakładu Mechaniki Technicznej oraz dr inż. Mikołaj J. Smyczyński z Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji otrzymali stypendium MNiSW.

Młodzi pracownicy instytutu znaleźli się pośród 200 młodych naukowców, w tym 53 doktorantów, którym Minister przyznał stypendium na 3 lata. Gratulujemy dr. inż. Jackowi Andrzejewskiemu z naszego wydziału, który również otrzymał stypendium oraz wszystkim pozostałym laureatom. Z Politechniki Poznańskiej otrzymał je również mgr. inż. Artur F. Jędrzak (nauki chemiczne).

Link do informacji na stronie ministerialnej:
https://www.gov.pl/web/nauka/200-mlodych-naukowcow-otrzyma-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego