Oklejanie środków trwałych w IMS

W dniach od 5 kwietnia br. odbywać się będzie oklejanie środków trwałych w IMS przez osoby z Działu Mienia. Oznaczeniu kodem kreskowym podlega każdy środek trwały, wyposażenie, aparatura lub oprogramowanie. Również te użytkowane poza uczelnią.

Proponuję to zrobić w kolejności: zakładami i pokojami. Oklejanie planowane jest w godzinach 8:00 – 14:00. Godziny na prośbę DM mogą ulec zmianie.

W dniach:
05-06.4.2018 – Administracja, Gabinet Dyrektora, Magazyn, Serwerownia
09-13.4.2018 – Zakład Z1
16-20.4.2018 – Zakład Z2
23-27.4.2018 – Zakład Z3
07-11.5.2018 – Niewyjaśnione braki – termin rezerwowy

Pod wskazanym linkiem znajduje się plik w Excelu, w którym proszę rezerwować terminy w danych tygodniach dla danego zakładu.

Osoba/pracownik/użytkownik obecna w pokoju znacznie przyśpieszy proces oklejania, zwłaszcza wtedy gdy będzie przygotowana do wskazywania sprzętu do naklejania kodów.

Link:     https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C8eBL_x6l59RVK_ROBH7eTr6F8GY1NnrTil1FTyfc2k/edit#gid=1496565472

Terminy proszę rezerwować najpóźniej do piątku poprzedzającego tydzień, w którym będzie odbywało się oklejanie.

Kierownikom zakładów prześlę nowe pliki Excela z zaktualizowanymi wykazami majątku dla danego zakładu. W poprzednich wersjach nie było w niektórych przypadkach przypisanych osób do środków komplementarnych i tym samym sortowanie po osobie nie wskazywało wszystkich pozycji.

Kierowników proszę o pomoc osobom z danych zakładów, które takiej pomocy potrzebują (np. pracownicy emerytowani lub inni). A także w przypadku, gdy dane osoby będą na zwolnieniu lekarskim, wyjeździe służbowym czy też urlopie we wskazanym dla danego zakładu terminie oklejania.

Tomasz Stręk