Jubileusz

Jubileusz 45-lecia Instytutu Mechaniki Stosowanej
Jubileusz 70-lecia Profesora Jana Kołodzieja oraz Profesora Krzysztofa Magnuckiego

W dniu 5 lutego 2016 roku pracownicy instytutu świętowali Jubileusz 45-lecia, a także Jubileusze 70-lecia urodzin Profesora Jana Kołodzieja oraz Profesora Krzysztofa Magnuckiego. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prorektor ds. współpracy z gospodarką – prof. dr hab. inż. Jan Żurek, dziekan WBMiZ – dr hab. inż. Olaf Ciszak, prodziekani, kierownicy jednostek wydziałowych oraz byli i obecni pracownicy. Jako ciekawostkę można podać, że w uroczystościach uczestniczyło sześciu byłych dziekanów WBMiZ – profesorowie Zofia Sobczyńska-Kończak, Stefan Joniak, Czesław Cempel, Jan Żurek, Adam Hamrol, Roman Staniek oraz obecny dziekan dr hab. inż. Olaf Ciszak.

Po otwarciu uroczystości i przywitaniu gości przez kierownictwo instytutu, przypomniano krótko historię Instytutu Mechaniki Stosowanej. Po prezentacji instytutu swoimi wspomnieniami podzielili się profesorowie Czesław Cempel, Stefan Joniak, Bogdan Maruszewski oraz Tadeusz Hoffmann i Ryszard Nowicki. W drugiej części uroczystości obchodzono jubileusze 70-lecia urodzin profesora Jana Kołodzieja oraz profesora Krzysztofa Magnuckiego. Po przedstawieniu sylwetek profesorów głos zabrali jubilaci, którzy w barwny sposób przedstawili swoje mniej znane fragmenty swoich życiorysów. W dalszej części obchodów głos zabrali rektor PP profesor Tomasz Łodygowski oraz dziekan dr hab. inż. Olaf Ciszak, którzy złożyli życzenia jubilatom. Uroczystości zakończyły się życzeniami i gratulacjami dla jubilatów oraz spotkaniem towarzyskim. Obchodom jubileuszy towarzyszyła wystawa oraz prezentacja zdjęć z historii instytutu, a każdy z uczestników otrzymał okolicznościowe wydawnictwo.

Zobacz również: www.dmef.put.poznan.pl/pl/galeria/87822

Dodaj komentarz